Pomocník systému OBERON
Formulár Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Knižnica dokumentov a obrázkov umožňuje v programe OBERON evidovať obrázky, alebo ľubovoľné iné dokumenty zatriedené do kategórii (napr. Obrázky, Dokumentácia, Certifikáty).

Popis formulára Záznam v knižnici dokumentov a obrázkov

Názov súboru

Číslo

Pomenovanie

Kategória

Úroveň zabezpečenia

Spôsob uloženia dokumentu (obrázku)

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018