Pomocník systému OBERON
Formulár Tlačové výstupy

Formulár Tlačové výstupy slúži na zostavenie tlačového výstupu, ktorý je možné zobraziť v náhľade na obrazovke, vytlačiť priamo na tlačiarni, exportovať do formátu PDF, prípadne odoslať elektronickou poštou. Formulár Tlačové výstupy je možné otvoriť v akejkoľvek knihy (evidencie) stlačením tlačidla Tlač. Základné informácie o tlači v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlači.

Popis formulára Tlačové výstupy

Parametre tlače

Tlačové výstupy

Tlačenie a náhľad

Ďalšie možnosti

Vo formulári Tlačové výstupy sú pre prácu s tlačovými výstupami dostupné ďalšie možnosti (pravé tlačidlo myši).

Vlastnosti tlačového výstupu

Vytvoriť kópiu

Pridať na nástrojovú lištu

Zobraziť nastavenia tlačiarní

Správca doplnkov

Import/export upravených ...

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018