Pomocník systému OBERON
Formulár Vlastnosti

Nastavenia vo formulári Vlastnosti umožňujú používateľom vybrať záznamy knihy ktoré budú aktuálne zobrazené a formu ich zobrazenia - triedenie a grafický vzhľad. Formulár Vlastnosti je dostupný v akejkoľvek knihe (napríklad kniha pohľadávok, účtovný denník) po kliknutí na tlačidlo Vlastnosti.

Filtre umožňujú zobraziť len tie záznamy knihy, alebo inej tabuľky záznamov, ktoré vyhovujú podmienke (zložke) filtra.

Spôsob filtrovania spočíva v porovnávaní zvoleného poľa knihy (alebo inej tabuľky záznamov) so zadanou hodnotou. Metódu porovnávania určuje podmienka filtrovania.

Viac informácii je možné nájsť v téme Používanie filtrov.

Rozšírené možnosti filtrov

Rozšírené možnosti filtrov dávajú používateľovi možnosť vytvoriť niekoľko filtrov z ktorých každý sa môže skladať z jednej alebo viacerých podmienok. Po začiarknutí políčka sa na pravej strane zobrazí panel Zoznam filtrov. Rozšírené možnosti filtrov sú popísané nižšie.

Základný filter (bez rozšírených možností)

Použiť filter [začiarkavacie políčko]

Pole [rozbaľovací zoznam]

Podmienka [rozbaľovací zoznam] 

Hodnota [textové pole (polia)]

Vymazať vybranú podmienku filtra

Spôsob zlúčenia podmienok

Rozšírené možnosti filtrov

V prípade, žetívnych rozširených možností filtrov si používateľ vytvára niekoľko filtrov. Jednotlivé podmienky(zložky) filtra sa nastavujú rovnako, ako pri základnom filtri. Na rozdiel od základného filtra jednotlivé podmienky nie je možné deaktivovať iba vymazať.

Zoznam filtrov

Nastavenie filtra

Názov

Pre pokročilých

Nastavenie triedenia

Zmeniť

OBERON obsahuje okrem bežných filtrov aj ďalší silný nástroj na prácu so záznamami a to označovanie záznamov. Pomocou označovania záznamov je možné z príslušného zoznamu jednoducho a rýchlo vybrať jednotlivé záznamy. Za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (zoznamu) obsahuje znak * (hviezdička). Viac informácii nájdete v téme Označovanie záznamov.

Zobrazenie záznamov

Vymazané záznamy

Triedenie - tlačidlo Zmeniť

V rozšírených vlastnostiach filtrov si používateľ môže definovať viacero filtrov. Jednotlivé podmienky(zložky) filtra sa nastavujú rovnako, ako v základnom filtri. Na rozdiel od základného filtra, jednotlivé podmienky nie je možné deaktivovať, ale iba vymazať.

Použiť vlastné nastavenia vzhľadu zobrazenia údajov

Použiť farebné zvýraznenie pre každý druhý riadok

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018