Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Počítač - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Prihlásenie používateľa do programu

Typ prihlasovacieho formulára

Automatické odhlasovanie

Umožniť automatické odhlásenie používateľa

Rýchlosť pripojenia k databáze

Rýchlosť pripojenia

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018