Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Mena

Hlavná mena systému

Cudzie meny

Umožniť pracovať s cudzími menami

Nastavenie DPH

Neplatiteľ /platiteľ DPH

Neplatiteľ DPH (len registrovaný)

Nižšia/vyššia sadzba 

Uplatňovanie dane na základe prijatia platby (§ 68d)

Pôvodné sadzby DPH

Zaradiť do

Účtovná jednotka, ktorá je neplatiteľom dane z pridanej hodnoty, sa môže po splnení určených podmienok stať platiteľom dane. Postup a odporúčanie k takémuto prechodu z neplatiteľa na platiteľa dane nájdete v téme Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Typ poštového klienta

Typ poštového klienta

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Transport údajov

Umožniť transport údajov

Pomenovanie tohto zdroja údajov

Webové služby

Umožniť používať webové služby

Vernostný systém

Umožniť používať vernostný systém

Umožniť pracovať s dokumentami a obrázkami

Zvoľte spôsob ukladania príloh a iných dokumentov

Adresár

Maximálna veľkosť prílohy (obrázka, alebo iného dokumentu)

Notifikácie

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Výpočet rekupitulácie dokladu

Počet desatinných miest jednotlivých cien na dokladoch

Sklad - optimalizácia výpočtu skladových zásob k dátumu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

2.8.2018