Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Mena

Hlavná mena systému

Umožniť pracovať s cudzími menami

Nastavenie DPH

Neplatiteľ /platiteľ DPH

Neplatiteľ DPH (len registrovaný)

Nižšia/vyššia sadzba 

Uplatňovanie dane na základe prijatia platby (§ 68d)

Pôvodné sadzby DPH

Zaradiť do

Účtovná jednotka, ktorá je neplatiteľom dane z pridanej hodnoty, sa môže po splnení určených podmienok stať platiteľom dane. Postup a odporúčanie k takémuto prechodu z neplatiteľa na platiteľa dane nájdete v téme Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Webové služby

Umožniť používať webové služby

Vernostný systém

Umožniť používať vernostný systém

Overenie na Finstat

Nastavenie slúži na podrobnejšie on-line overovanie obchodného partnera na internete. Ak máte zakúpenú licenciu na 'Finstat', zadajte prihlasovacie údaje.

Typ poštového klienta

Typ poštového klienta

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Zvoľte spôsob ukladania príloh, obrázkov a iných dokumentov. Pre databázy typu SQL doporučuje zvoliť 'Do databázy', pre súborovú databázu 'Do vyhradeného adresára'.

Zvoľte spôsob ukladania príloh a iných dokumentov

Adresár

Maximálna veľkosť prílohy (obrázka, alebo iného dokumentu)

Notifikácie

Notifikácie

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Pobočkový režim

Každá údajová základňa (databáza), ktorá používa export a import údajov, musí mať zadané jedinečné pomenovanie. Pri pobočkovom spracovaní musí byť názov jedinečný v rámci všetkých pobočiek.

Pomenovanie tohto zdroja údajov

On-line synchronizácia

Výmenu údajov medzi pobočkou a centrálou danej účtovnej jednotky sa vykonáva automaticky v takmer reálnom čase. Databáza centrály musí byť vždy dostupná, s výnimkou občasného výpadku. Bližšie informácie v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime.

Off-line transporty údajov

Výmenu údajov medzi pobočkami a centrálou danej účtovnej jednotky je možné vykonávať pomocou súborov. Výmenu súborov je možné zautomatizovať pri použití FTP servera, prípadne dočasným priamym prístupom do databázy. Bližšie informácie v téme Všeobecne o off-line pobočkovom režime.Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Výpočet rekupitulácie dokladu

Počet desatinných miest jednotlivých cien na dokladoch

Sklad - optimalizácia výpočtu skladových zásob k dátumu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018