Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Mena

Hlavná mena systému

Umožniť pracovať s cudzími menami

Nastavenie DPH

Neplatiteľ /platiteľ DPH

Neplatiteľ DPH (len registrovaný)

Nižšia/vyššia sadzba 

Uplatňovanie dane na základe prijatia platby (§ 68d)

Pôvodné sadzby DPH

Zaradiť do

Účtovná jednotka, ktorá je neplatiteľom dane z pridanej hodnoty, sa môže po splnení určených podmienok stať platiteľom dane. Postup a odporúčanie k takémuto prechodu z neplatiteľa na platiteľa dane nájdete v téme Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Webové služby

Umožniť používať webové služby

Vernostný systém

Umožniť používať vernostný systém

Overenie na Finstat

Nastavenie slúži na podrobnejšie on-line overovanie obchodného partnera na internete. Ak máte zakúpenú licenciu na 'Finstat', zadajte prihlasovacie údaje.

Typ poštového klienta

Typ poštového klienta

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Zvoľte spôsob ukladania príloh, obrázkov a iných dokumentov. Pre databázy typu SQL doporučuje zvoliť 'Do databázy', pre súborovú databázu 'Do vyhradeného adresára'.

Zvoľte spôsob ukladania príloh a iných dokumentov

Adresár

Maximálna veľkosť prílohy (obrázka, alebo iného dokumentu)

Notifikácie

Notifikácie

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Pobočkový režim

Každá údajová základňa (databáza), ktorá používa export a import údajov, musí mať zadané jedinečné pomenovanie. Pri pobočkovom spracovaní musí byť názov jedinečný v rámci všetkých pobočiek.

Pomenovanie tohto zdroja údajov

On-line synchronizácia

Výmenu údajov medzi pobočkou a centrálou danej účtovnej jednotky sa vykonáva automaticky v takmer reálnom čase. Databáza centrály musí byť vždy dostupná, s výnimkou občasného výpadku.

Off-line transporty údajov

Výmenu údajov medzi pobočkami a centrálou danej účtovnej jednotky je možné vykonávať pomocou súborov. Výmenu súborov je možné zautomatizovať pri použití FTP servera, prípadne dočasným priamym prístupom do databázy.

Výpočet rekupitulácie dokladu

Počet desatinných miest jednotlivých cien na dokladoch

Sklad - optimalizácia výpočtu skladových zásob k dátumu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018