Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu. Umožňuje nastaviť niektoré vybrané položky modulu Hotel, napríklad spracované obdobie, sadzba DPH, farebné zobrazenie izieb, miestna daň atď..

Popis formulára Nastavenia programu

Sadzby miestnej dane z ubytovania

Spôsob výpočtu

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - dospelý

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - dospelý (znížená)

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - deti

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - deti (znížená)

Za dieťa považovať osobu vo veku od - do (rokov)

Viac informácii získate v téme Miestna daň za ubytovanie.

Predvolené časy

Predvolený čas príchodu hostí (check in)

Predvolený čas odchodu hostí (check out) 

Automatický výpočet ceny za ubytovanie

Vek detí

Cena za ubytovanie

Grafický prehľad izieb

Počet dní zobrazenia

Nastavenie farieb

Vybrané jazyky

Grafický prehľad služieb

Nastavenie farieb

Jazyk

Jazyk

Hotelový účet - identifikácia položiek

Odchod hosťa

Rýchly predaj

Ak účtovná firma využíva modul Skladová evidencia a požaduje na hotelový účet pridávať skladové položky, je potrebné nastaviť sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých budú položky vyberané a nastaviť ich predajnú cenu. Nastavenia je možné prevziať z nastavení modulu Pokladnica OBERON - ak ju účtovná jednotka používa.

Rezervácia ubytovania - variabilný symbol

Zvoľte spôsob generovania variabilného symbolu v rezerváciách ubytovania. Pri vytváraní novej rezervácie vo formulári Rezervácia v záložke Cena a záloha bude variabilný symbol doplnený podľa nastavenia:

  • Nečíslovať - nebude doplnený žiadny variabilný symbol
  • Použiť číslo rezervácie - variabilný symbol bude vytvorený z čísla rezervácie, napr. 0003
  • Podľa dátumu príchodu a čísla izby - napr. 1603030111, dátum 3.3.2016 a izba číslo 111

Variabilný symbol sa generuje automaticky, ak je zadaná suma požadovanej zálohy. Podľa variabilného symbolu je možné spárovať platbu za ubytovanie s rezerváciou.

Pokladničná kniha

V pokladničnej knihe je možné nastaviť schvaľovanie pokladničných dokladov používateľom s právom na schvaľovanie dokladov. Neschválené pokladničné doklady budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú štandardnou čiernou farbou. Schválené doklady nebude možné ďalej opravovať, pričom ale bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné vybraným používateľom nastaviť právo - Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie).

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018