Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Moduly

Systém OBERON sa skladá z viacero modulov (Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad, Pokladnica OBERON, Hotel, Vozidlá). Firma môže z týchto modulov využívať všetky, alebo len vybrané. Ponuky programu (menu) nevyužívaných modulov sa nebudú zobrazovať. V prípade, že firma nemá zakúpenú licenciu na všetky moduly, bude môcť využívať tieto moduly aj bez licencie. Tieto moduly bude možné využívať s obmedzením vyplývajúcim z licenčných podmienok.

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Účtovná jednotka používa nasledovné moduly:

Jednoduché/Podvojné účtovníctvo

Sklad

Pokladnica OBERON

Hotelová recepcia

Evidencia vozidiel

CRM a registratúra

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018