Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Sklad

Obsahuje nastavenia modulu Sklad v systéme OBERON. Nastavenia sú platné pre celú účtovnú jednotku. Formulár je dostupný z ponuky Servis, Nastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Spôsob výpočtu predajných cien

Predajné ceny počítať z obstarávacej ceny

Predajné ceny počítať z poslednej nákupnej ceny

Skladová karta

Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál

Umožniť pracovať s objednávkami

Umožniť pracovať s výrobnými a sériovými číslami

Umožniť pracovať s variantami

Umožniť pracovať s parametrami

Umožniť pracovať s internetovým obchodom

Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehu

Umožniť pracovať s dvoma sadzbami DPH

Číslovanie skladových kariet

Jeden číselný rad pre všetky sklady

Zmeny na skladovej karte aktualizovať vo všetkých skladoch

Číslovanie - Príjemky/Výdajky

Štandardný číselný rád

Podľa dátumu mesačne

Číslovanie - Objednávky

Štandardný číselný rad

Podľa stredísk

Výdaj tovaru

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Výnos pri výdaji

Pri výdaji zobraziť upozornenie, ak navýšenie klesne pod

Poznámka na položke dokladu

Do poznámky vložiť doplňujúci text zo skladovej karty

Rozšírená cenotvorba

Umožniť pracovať s rozšírenou cenotvorbou

Kniha tržieb

Umožniť schvaľovať denné uzávierky

Umožniť zaúčtovať len schválené denné uzávierky

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018