Pomocník systému OBERON
Editor predlohy

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Editor predlohy

Základné informácie

Otvorenie Editora šablón

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia programu.
  2. V oddiele Firma, Všeobecné v záložke Ostatné stlačte tlačidlo Nastaviť.
  3. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácii. Ak chcete zmeniť štandardnú notifikáciu stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte akú notifikáciu chcete zmeniť (SMS, e-mail) a stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Editor predlohy.
  4. Ak chcete zmeniť systémovú notifikáciu, stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár, vyberte notifikáciu, ktorú chcete zmeniť a stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Editor predlohy.
  5. Editore predlohyje možné zmeniť text, pridať premenné atď.
  6. Stlačením tlačidla OK sa predloha uloží.
Príbuzné témy