Pomocník systému OBERON
Formulár Používateľ

Formulár Používateľ umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje o používateľovi v systéme OBERON. Formulár je dostupný v ponuke Servis, položka Používatelia.

Popis formulára Používateľ

V záložke je možné nastaviť základné údaje používateľa, ktorý bude pracovať s programom OBERON.

Prihlasovacie meno - jedinečný meno, ktoré bude zadávať používateľ pri každom prihlásení do programu. Preto odporúčame zvoliť čo najkratšie, zložené z jedného slova a bez diakritiky, aj keď program umožňuje zadať ľubovoľné prihlasovacie meno

Meno uvádzané na dokladoch - meno používateľa uvádzané pri tlači dokladov ako osoba, ktorá doklad vystavila

Skratka používateľa - skratka evidovaná a zobrazovaná v knihách programu - namiesto mena 

Typ používateľa

Zakázať používateľa

Kontakt - zadávajú sa kontaktné údaje na používateľa, telefónne číslo, e-mail. V prípade používania automatických notifikácií je potrebné zadať telefónne číslo, na ktoré sa budú posielať notifikačné SMS správy.

Kód rýchleho prístupu - môže sa zadať kód pre rýchle prihlásenie používateľa do systému OBERON. Môže to byť kód prístupového kľúča, ktorý identifikuje používateľa pomocou snímača prístupov (EXALOGIC DALAS, RFID čítačky), prípadne len tzv. PIN (ľubovolný textový reťazec). Pri použití PIN kódu je potrebné v nastaveniach programu, v oddiele Počítač, zvoliť Typ prihlasovacieho formulára na Osobný PIN - vtedy bude pre prihlásenie používateľa vyžadovaný len tento PIN (bez potreby vyberať používateľa so zoznamu používateľov).

Prevádzka - umožňuje zvoliť prevádzku, s ktoru bude používateľ po prihlásení pracovať. Od prevádzky sa môžu odvodzovať načítanie dokladov v daných evidenciách, číslovanie dokladov a pod.

  • Použiť prevolenú - používateľovi bude priradená prevádzka podľa nastavení vo formulári Údaje o firme
  • Zvoliť pri prihlásení - po prihlásení sa zobrazí formulár na výber prevádzky
  • Konkrétna vybraná prevádzka - používateľovi bude priradená konkrétna vybraná prevádzka
Používateľa je možné priradiť do jednej alebo viacerých skupín, napríklad Účtovníci, Skladníci, Recepční, atď. Skupiny používateľov sa využívajú pri určovaní pre koho je úloha alebo udalosť určená v module CRM. Stlačením tlačidla Pridať alebo odobrať sa otvorí formulár, v ktorom je možné vybrať skupinu, do ktorej bude daný používateľ patriť (výber sa uskutočňuje modrou šípkou). Skupinu je možné vytvoriť aj novú a to stlačením tlačidla Upraviť.

Obrázok podpisu

Elektronický podpis

Minimálne navýšenie

Zadávanie zliav

Overovanie dátumu

Pripojené dokumenty a obrázky

V záložke Externé systémy je možné zadať jedinečné identifikátory, ktoré slúžia na prepojenie používateľa OBERON-u s externými systémami, napríklad Google účet na prepojenie CRM s Google Kalendárom. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018