Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia komunikácie XML

Formulár Nastavenie XML komunikácie umožňuje pridávať, prípadne upravovať daný záznam. Formulár je dostupný z ponuky Servis - Nastavenia XML komunikácie.

Popis formulára Nastavenie XML komunikácie

Moduly (agenda)

Ďalšie nastavenia

XSLT transformačná šablóna pre súbor externého systému

XSLT transformačná šablóna pre súbor interného systému

Typ príkazu

Príkaz

Zdroj (cieľ) transportu údajov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018