Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - odoslať na e-mail

Tento formulár je dostupný z knihy pohľadávok po kliknutí na tlačidlo Možnosti. Umožňuje exportovať doklady do súboru typu XML a následne ich odoslať elektronickou poštou (v prílohe e-mailu budú priložené dokumenty vo formáte PDF a XML).

Sprievodca umožní nastaviť:

  1. Súbor, do ktorého sa budú exportovať údaje. V prípade potreby je možné do e-mailu pripojiť dokumenty vo formáte PDF.
  2. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v základnom formáte OBERON XML.
  3. Tlačový výstup (faktúra, dodací list), ktorý bude odoslaný a jazyk.
  4. Zadajte e-mailovú adresu, predmet a text e-mailu.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018