Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - export údajov

Tento formulár je dostupný v rôznych knihách (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti. Umožňuje exportovať doklady do formátu XML.

Sprievodca umožní nastaviť:

  1. Cestu a názov súboru pre exportu do XML. Je vhodné vybrať adresár, v ktorom nemá používateľ systému Windows obmedzené právo na zápis (pridávanie súborov). Takýto adresár je napríklad C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Záznamy, ktoré sa majú exportovať
        - Aktuálne vybraný záznam - záznam, ktorý je označený kurzorom
        - Len označené záznamy - za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (zoznamu) obsahuje znak * (hviezdička).
        - Všetky záznamy v zozname - všetky záznamy knihy, alebo tie ktoré zodpovedajú podmienkam filtra
  3. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v základnom formáte OBERON XML.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018