Pomocník systému OBERON
Colný sadzobník

Základné údaje

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii colného sadzobníka sú dostupné ďalšie možnosti (tlačidlo Možnosti), prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import colného sadzobníka

Import colného sadzobníka umožňuje vytvoriť položky (importovať) colného sadzobníka z databázy colného úradu alebo z iného účtovného obdobia, prípadne z inej firmy (databázy OBERON).
Bližšie informácie o ovládaní kníh, filtrov, triedení záznamov a o ďalších možnostiach knihy v systéme OBERON nájdete v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy