Pomocník systému OBERON
Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta

Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta umožňuje zadať akciovú cenu na danú skladovú kartu. V prípade letákovej dohody umožňuje evidovať aj nákupnú cenu dohodnutú s dodávateľom. Formulár je dostupný z ponuky Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby, tlačidlo Nový, záložka Skladové karty (Pravidlo uplatniť na: Vybrané skladové karty).

Popis formulára Rozšírená cenotvorba

Aktuálna predajná cena

Nová predajná cena

Nákupná cena (z letákovej dohody)

Poznámka ku zľavnenej položke (uvádza sa pri predaji)

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018