Pomocník systému OBERON
Formulár Pravidlo cenotvorby

Systém OBERON umožňuje vybrané skladové karty zaradiť do časovo obmedzenej akcie a predávať ich v akciových cenách, a to aj vybraným obchodným partnerom alebo na vybrané typy dokladov. Formulár je dostupný z ponuky SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby.

Dátum evidencie

Názov

Typ

Platnosť

Platnosť v čase

Priorita

Zľava a Zľava z ceny cenovej hladiny

Neaktívne pravidlo cenotvorby

Vyberá sa sklad alebo zoskupenie skladov, na ktoré bude platiť pravidlo cenotvorby. Pravidlo je možné uplatniť na:
  • Všetky skladové karty - pravidlo sa uplatní na všetky skladové karty v danom sklade.
  • Vybrané skladové karty - pomocou tlačidla Nový vyberte skladové karty, na ktoré sa bude uplatnovať pravidlo. Zobrazí sa zoznam všetkých skladových kariet v danom sklade, vyberte skladovú kartu a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta, v ktorom zadáte novú predajnú cenu. Toto nastavenie je vhodné pri malom počte vybraných skladových kariet.
  • Kategórie - pomocou tlačidla výberu vyberte kategóriu zo zoznamu kategórií skladových kariet, môžu byť vybrané viaceré kategórie.
  • Skladové skupiny - vyberte zo zoznamu skladových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
  • Tovarové skupiny - vyberte zo zoznamu tovarových skupín tie skupiny, na ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.
  • Čiarový kód obsahuje číslo - zadáva sa regulárny výraz, ktorý predstavuje podmienku pre vyhodnotenie pravidla.

V prípade použitia pravidla na všetky alebo vybrané skladové karty sú pri práci s pravidlami dostupné ďalšie možnosti cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Overiť existenciu skladových kariet v sklade

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetky typy faktúr, výdajok alebo len pre vybrané typy. Taktiež je možné vybrať niektoré alebo všetky registračné pokladnice, pre ktoré sa bude uplatňovať pravidlo.

Internetový obchod

Vernostný systém

Pravidlo cenotvorby môže platiť pre všetkých obchodných partnerov, len pre vybraných alebo pre určité skupiny obchodných partnerov. Skupina, do ktorej patrí obchodný partner, sa nastavuje z ponuky FirmaObchodní partneri.Na

Na položke dokladu uvádzať výšku zľavy v percentách

 Položku dokladu považovať za akciovú

Na položku dokladu zakázať uplatnenie ďalšej zľavy

Pole pre synchronizáciu skladových kariet

Prevádzka

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018