Pomocník systému OBERON
Formulár Letáková dohoda

Formulár Letáková dohoda umožňuje zadať akciovú cenu na danú skladovú kartu. V prípade letákovej dohody umožňuje evidovať aj nákupnú cenu dohodnutú s dodávateľom. Formulár Letáková dohoda je dostupný z ponuky SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby, tlačidlo Nový alebo Oprava, záložka Skladové karty (Typ pravidla musí byť zvolený Akciový leták - letáková dohoda s dodávateľom).

 Popis formulára Letáková dohoda

Všetky údaje majú informačný charakter. Informácie sa využívajú v tlačových výstupoch.

Dátum evidencie

Obchodný partner

Znenie letákovej dohody.
Doplňujúci text letákovej dohody, napríklad poznámka.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018