Pomocník systému OBERON
Formulár Príjemka

Formulár Príjemka slúži na prijatie tovaru na sklad. Položky na príjemke je možné vybrať manuálne (Štandardné zadanie), alebo automaticky vytvoriť z inej príjemky, výdajky, alebo prijatej/vydanej objednávky. Napríklad pri opakujúcich sa príjemkách je možné každú ďalšiu vytvoriť z už existujúcej.

Popis formulára Príjemka

Druh pohybu

Číslo dokladu

Externý doklad

Číslo objednávky a dodacieho listu

Firma

Obchodný partner

Položky dokladu

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii príjemok sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné pomocou kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Zľava na doklad F7

Zobraziť hmotnosť položiek F9

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Precenenie dokladu

Prepočet predajných cien na skladových kartách

Vložiť položky z objednávky vydanej

Načítať položky z inventúrneho súpisu ako počiatočné stavy

Hromadne vymazať položky

Tlačidlá vo formulári Príjemka

Šablóny

Prílohy

Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Príjemky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu príjemky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov. Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018