Pomocník systému OBERON
Formulár Výdajka

Formulár Výdajka slúži na vydanie tovaru (jednoduchej karty, služby, alebo výrobku) zo skladu. Výdajku je možné vložiť do faktúry a tak vystaviť na vydaný tovar daňový doklad. Pomocou výdajok je možné aj napr. vydať tovar do spotreby. Formulár Výdajka je dostupný z ponuky Sklad, Výdajky, tlačidlo Nový/Oprava.

Popis formulára Výdajka

Druh pohybu

Číslo dokladu

Číslo objednávky a dodacieho listu

Firma

Obchodný partner

Položky dokladu

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii výdajok sú pre prácu s dokladmi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné pomocou kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Zľava na doklad F7

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobraziť hmotnosť položiek F9

Priradiť položku dokladu ku skladovej karte

Vložiť položky z inventúrneho súpisu

Vložiť položky z objednávky prijatej

Vyskladniť celý sklad

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zlúčiť položky

Hromadne vymazať položky

Tlačidlá vo formulári Výdajka

Šablóny

Prílohy

  • Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.
  • Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v programe OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018