Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Predvolené nastavenia

Prevolené nastavenia - kniha pohľadávok

Predvolené nastavenia - výdajky

Typ poštového klienta

Použiť predvolené nastavenie účtovnej jednotky

Použiť vlastné nastavenie poštového klienta

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Pre zobrazenie obrázkov použiť vstavaný prehliadač

Pre úpravu obrázkov použiť vstavaný editor

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018