Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Predvolené nastavenia

Ak bude predvolené členenie nastavené napríklad Stavebný materiál, tak na každom vytvorenom doklade týmto používateľom bude nastavené toto členenie.

Prevolené nastavenia - kniha pohľadávok

Umožňuje zvoliť predvolené hodnoty formy úhrady, vrchný, spodný text, text na dodacom liste. Forma úhrady môže byť rôzna (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz, on-line platba, splátkový predaj a iné). Texty budú automaticky pridané k novému dokladu a bude ich možné pri tvorbe, alebo úprave dokladu zmeniť.

Predvolené nastavenia - výdajky

Umožňuje zvoliť preddefinované texty výdajky - Vrchný text a Spodný text. Tieto texty budú automaticky pridané k novému dokladu. Texty bude možné pri tvorbe, alebo úprave dokladu zmeniť.

Typ poštového klienta

Použiť predvolené nastavenie účtovnej jednotky

Použije nastavenie poštového klienta nastavené v oddiele Firma.

Použiť vlastné nastavenie poštového klienta

Umožňuje nastaviť poštového klienta pre odosielanie dokumentov elektronickou poštou platné len pre aktuálne prihláseného používateľa. Je možné nastaviť Microsoft Outlook, iný Predvolený poštový klient a Webmail. V prípade Webmailu je potrebné vedieť požadované informácie o serveri odchádzajúcej pošty SMTP a svoje prihlasovanie meno (plné znenie Vašej e-mailovej adresy aj s doménou) a heslo na e-mailové konto. Informácie o SMTP serveri nájdete na stránkach poskytovateľa tejto služby.

Príklad: rozšírený klient gmail.com akceptuje nastavenia:

SMTP: smtp.gmail.com

Port: 587

Prihlasovacie meno: menopoužívateľa@gmail.com

Prihlasovacie heslo: heslo aplikácie k službe Google, teda nie heslo na prístup k mailovému účtu

SSL: aktívne

Poštový klient typu Outlook Express, Windows Live Mail a iné nie sú podporované. Posielať e-maily je možné len z týchto poštových klientov Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, alebo Webmail (SMTP Server).

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Umožní zaslať kópiu správy na zadanú e-mailovú adresu. Pri odosielaní elektronickej pošty cez Webmail (SMTP server) sa táto správa automaticky neukladá do odoslaných správ na serveri. Preto pre výhodné zasielať kópiu správy na archiváciu na tú istú, inú, alebo aj viacero e-mailových adries.

Pre zobrazenie obrázkov použiť vstavaný prehliadač

Obrázky budú zobrazené v prehliadači zabudovanom v programe OBERON. V opačnom prípade bude pri zobrazení spustený externý program, ktorý je v systéme Windows nastavený ako predvolený prehliadač obrázkov.

Pre úpravu obrázkov použiť vstavaný editor

Obrázky budú upravené v editore zabudovanom v programe OBERON. V opačnom prípade bude pri úprave spustený externý program, ktorý je v systéme Windows nastavený ako predvolený program na úpravu obrázkov.
Príbuzné témy