Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Moduly

Používateľovi je možné obmedziť používanie určitých modulov (napríklad skladníkovi odoprieme prístup do modulu Účtovníctvo). V zozname je možné vybrať len z tých modulov, ktoré používa účtovná jednotka. Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Podvojné alebo jednoduché účtovníctvo

Sklad

Pokladnica OBERON

Evidencia vozidiel

Hotelová recepcia

Skryť položky ponuky s odoprenými právami používateľa

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018