Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Tlač

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Pokladničný doklad

Doklad

Tlačiť celkom poskytnutú zľavu

Tlačiť celkovú hmotnosť položiek

Položky dokladu

K názvu položky pripájať čiarový kód

K názvu položky pripájať informáciu o balení (prepočte merných jednotiek)

K názvu položky pripájať záručnú dobu

Za položku tlačiť hodnotu z poľa 'Popis pri predaji'

Číslo položky na doklade

Pri tlači vybraných dokladov je možné na položkách voliteľne tlačiť číslo karty, alebo KP (klasifikáciu produkcie)

Objednávky vydané

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018