Pomocník systému OBERON
Formulár Vozidlo

Formulár Vozidlo slúži na zadávanie vozidiel, ktoré sa používajú pri podnikaní. Formulár Vozidlo je dostupný z ponuky Vozidlá, položka Vozidlá. Ak ponuka nie je dostupná, v nastaveniach programu je potrebné povoliť používanie modulu Evidencia vozidiel.

Popis formulára Vozidlo

Zadávajú sa všeobecné informácie o vozidle (evidenčné číslo, VIN, továrenská značka) a technické informácie (kategória, druh, objem valcov, výkon motora, hmotnosť atď..). Pre výpočet dane z motorových vozidiel je potrebné do poľa Hmotnosť zadať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť z osvedčenia o evidencii.

Vlastníctvo vozidla

Kategória vozidla

Mimo prevádzky

Zadáva sa spotreba pohonných hmôt vozidla, spotrebu je možné zadať podľa noriem EU, smernice EHK alebo podľa normy STN. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa normy STN, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy. Pri jazde vozidla v meste sa spotreba určená podľa STN zvýši o 40 %. 

Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa STN aj predpisu Európskej hospodárskej komisie, alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom. Pri jazde vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste.

Vodič vozidla

Počiatočný stav počítadla a paliva

Číslo zmluvy

Platnosť technickej a emisnej kontroly

Daňové priznanie

Dátum prvej evidencie

Dátum evidencie a zániku daň. povinnosti

Používané v kombinovanej doprave

Daňovník podľa § 3 zákona

Oslobodenie od dane podľa § 4 zákona

Záložka Iné záznamy slúžia na evidenciu doplňujúcich informácii o danom vozidle.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018