Pomocník systému OBERON
Formulár Typy pracovných pomerov

Formulár Typy pracovných pomerov umožňuje vytvárať nové typy pracovných pomerov. Preddefinované sú dva (podľa pracovnej zmluvy a podľa pracovnej zmluvy invalid), avšak je možné vytvárať neobmedzené množstvo typov podľa potreby. Formulár Typy pracovných pomerov je dostupný z ponuky MzdyTypy pracovných pomerov.

Názov

Základný typ

Poberateľ dôchodku, zdravotné znevýhodnenie, podiel na majetku firmy

Platnosť

Brigádnická práca študentov 

Odvodová úľava

V záložke Poistenie sa zadávajú percentuálne sadzby, ktoré je povinný platiť zamestnanec a zamestnávateľ Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca. Bližšie informácie o sadzbách získate v téme Odvody do poisťovní.
Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácii o type pracovného pomeru.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018