Pomocník systému OBERON
Formulár Typy pracovných pomerov

Formulár Typy pracovných pomerov umožňuje vytvárať nové typy pracovných pomerov. Zoznam typov pracovných pomerov je preddefinovaný, je však možné vytvárať neobmedzené množstvo ďalších typov podľa potreby. Formulár Typy pracovných pomerov je dostupný z ponuky MzdyTypy pracovných pomerov.

Názov

Základný typ

Platnosť

Poberateľ dôchodku, Zdravotné znevýhodnenie, Podiel na majetku firmy

Brigádnická práca študentov 

Odvodová úľava

V záložke Odvody a dane sa zadávajú percentuálne sadzby, ktoré sú povinní platiť zamestnanec a zamestnávateľ Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca. Bližšie informácie o sadzbách získate v téme Odvody do poisťovní.

Daň zo mzdy - zadáva sa spôsob uplatnenia výpočtu dane z príjmov fyzických osôb v priebehu roka.

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o type pracovného pomeru.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018