Pomocník systému OBERON
Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie

Formulár Zaúčtovanie mzdy - nastavenie umožňuje nastaviť zaúčtovanie (prípadne rozúčtovanie) miezd. Formulár je dostupný z ponuky MzdyZaúčtovanie miezd - nastavenia

Pred prvotným nastavením zaúčtovania miezd odporúčame zvoliť správne členenie pracovníkov (priradenie k prevádzke, pracovisku a pod.), viac informácií je možné získať v téme O členení pracovníkov a rozúčtovaní miezd.

Zložka mzdy

Číslo a názov predkontácie

Účty MD a DAL

Poznámka

Podrobné rozúčtovanie

Podrobne nerozúčtovať

Podrobne rozúčtovať (na rovnaké účty)

Zaúčtovať len vybrané mzdy

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií k účtovaniu.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018