Pomocník systému OBERON
Formulár Mzdová predkontácia

Mzdová predkontácia obsahue zložku mzdy, ktorú je možné použiť pri tvorbe miezd.  Zoznam mzdových predkontácii je preddefinovaný, avšak v prípade potreby je možné vytvoriť nové predkontácie, prípadne upraviť pôvodné. Formulár Mzdová predkontácia umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje, je dostupný z ponuky Mzdy, položka Mzdové predkontácie

Popis formulára

Kategória

Typ položky

Číslo predkontácie

Názov predkontácie

Automaticky podľa aktuálne sadzby

Tarifa

Platnosť

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácii.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018