Pomocník systému OBERON
Formulár Mzdová predkontácia

Mzdová predkontácia obsahuje zložku mzdy, ktorú je možné použiť pri tvorbe miezd. Zoznam mzdových predkontácií je preddefinovaný, v prípade potreby je však možné vytvoriť nové predkontácie, prípadne upraviť pôvodné. Formulár Mzdová predkontácia umožňuje pridávať, prípadne upravovať údaje. Formulár je dostupný z ponuky Mzdy, položka Mzdové predkontácie

Popis formulára

Kategória

Typ zložky

Číslo predkontácie

Názov predkontácie

Automaticky podľa aktuálnej sadzby

Spôsob výpočtu

Tarifa

Platnosť

Záložka Iné slúži na evidenciu doplňujúcich informácií.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018