Pomocník systému OBERON
Hardvérové a softvérové požiadavky

Základné informácie > Inštalácia > Hardvérové a softvérové požiadavky

Softvérové požiadavky

Windows sa všeobecne dodáva vo viacerých edíciách, pričom OBERON je možné prevádzkovať spravidla na ktorejkoľvek z nich. Výnimkou je edícia Home, v ktorej nie je možné využívať určité možnosti a funkcie OBERON-u, napr. webové služby. Z tohto dôvodu odporúčame používať edíciu vyššiu ako Home.

Špecifikácia servera v sieti

Hardvérové požiadavky

Na prevádzkovanie systému OBERON je potrebný počítač, ktorý zaručuje spoľahlivý chod 32- alebo 64-bitového operačného systému Microsoft Windows.

Minimálne požiadavky na systém

Odporúčané požiadavky na systém - pracovná stanica

Odporúčané požiadavky na systém - server

Ďalšie odporúčané požiadavky na systém

Technické limity

Ďalšie technické informácie

Príbuzné témy