Pomocník systému OBERON
Hardvérové a softvérové požiadavky

Softvérové požiadavky

Windows sa všeobecne dodáva vo viacerých edíciách, pričom OBERON je možné prevádzkovať spravidla na akejkoľvek. Výnimkou je edícia Home, v ktorej nie je možné využívať určité možnosti a funkcie OBERON-u, napr. webové služby. Z tohto dôvodu odporúčame používať vyššiu edíciu ako Home.

Špecifikácia servera v sieti

Hardvérové požiadavky

Na prevádzkovanie systému OBERON je potrebný počítač, ktorý zaručuje spoľahlivý chod 32 alebo 64-bitového operačného systém Microsoft Windows.

Minimálne požiadavky na systém

Odporúčané požiadavky na systém - pracovná stanica

Odporúčané požiadavky na systém - server

Ďalšie odporúčané požiadavky na systém

Technické limity

Ďalšie technické informácie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018