Pomocník systému OBERON
Pomocník OBERON

Štandardná dokumentácia

Dokumentáciu k systému OBERON tvorí elektronická príručka vo formáte štandardného Windows Pomocníka (súbor OBERON.chm), ktorá je súčasťou štandardnej inštalácie. Okrem tejto dokumentácie existujú ďalšie alternatívy:

Ako používať Pomocníka

Okrem štandardného Pomocníka, v ktorom sa nachádza dokumentácia pre bežných používateľov, existuje aj špecializovaná dokumentácia určená pre servisných technikov, systémových integrátorov, vývojárov a pod. Táto dokumentácia nie je súčasťou štandardnej inštalácie, získať ju je možné na vyžiadanie, prípadne niektoré jej časti sú zverejnené na našej internetovej stránke.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018