Pomocník systému OBERON
Pomocník OBERON

Štandardná dokumentácia

Dokumentáciu k systému OBERON tvorí elektronická príručka vo formáte štandardného Windows Pomocníka (súbor OBERON.chm), ktorá je súčasťou štandardnej inštalácie. Okrem tejto dokumentácie existujú ďalšie alternatívy:

Ako používať Pomocníka

Okrem štandardného Pomocníka, v ktorom sa nachádza dokumentácia pre bežných používateľov, existuje aj špecializovaná dokumentácia určená pre servisných technikov, systémových integrátorov, vývojárov a pod. Táto dokumentácia nie je súčasťou štandardnej inštalácie, získať ju je možné na vyžiadanie, prípadne niektoré jej časti sú zverejnené na našej internetovej stránke.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018