Pomocník systému OBERON
Vzdialená pomoc

Základné informácie

Túto službu použite len po telefonickom (prípadne inom) kontakte s pracovníkom centra podpory. Nepoužívajte Vzdialenú pomoc bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkom centra podpory.

Postup využitia funkcie Vzdialená pomoc

  1. Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k internetu.
  2. Telefonicky kontaktujte pracovníka vzdialenej pomoci a upovedomte ho o Vašom probléme.
  3. Ak Vám navrhne použitie služby Vzdialená pomoc, zvoľte položku ponuky Pomocník - Požiadať o vzdialenú pomoc. Ďalej pokračujte podľa pokynov pracovníka vzdialenej pomoci.
  4. Spojenie s pracovníkom poskytujúcim vzdialenú pomoc je možné prerušiť kedykoľvek stlačením tlačidla Odpojiť (tlačidlo sa nachádza v samostatnom okne, ktoré sa zobrazuje na Paneli úloh).

Princíp fungovania

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený princíp fungovania vzdialenej pomoci. Používateľ požiada o vzdialenú pomoc - požiadavka o pomoc prejde používateľovým firewall-om, putuje cez internet až k poskytovateľovi vzdialenej pomoci. Ten požiadavku prevezme a spojí sa s počítačom používateľa - vidí obrazovku, môže pracovať s myšou a klávesnicou používateľa OBERON-u.

Ďalšie informácie

Technické informácie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018