Pomocník systému OBERON
Špecializovaná dokumentácia

Systém OBERON obsahuje dokumentáciu, ktorá je vo forme štandardného Pomocníka (súbor OBERON.chm). Obsahuje tak dokumentáciu pre bežných používateľov, ako aj základné informácie pre servisných technikov, systémových integrátorov, či vývojárov. Existuje však aj špecializovaná dokumentácia určená pre vývojárov, ktorá obsahuje podrobné informácie o danej problematike, tzv. referenčné príručky.

Dokumentácia pre servisných technikov a systémových integrátorov

Možnosti špecializovanej dokumentácie

V nasledujúcej časti sú uvedené tzv. referenčné príručky, ktoré obsahujú detailné popisy tried, štruktúr, metód - dokumentácia je určená pre vývojárov.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018