Pomocník systému OBERON
Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál

Základné informácie

Zadanie 

Hotel predáva svoje izby cez zahraničný rezervačný portál Booking.com, dohodnutá provízia je 12,5%. Hosť si zarezervuje ubytovanie cez rezervačný portál Booking.com a toto ubytovanie v sume 120 € aj zaplatil. Platba, ktorá príde hotelu bude ponížená o províziu 15 €, teda na účet príde 120-15=105 €.

Účtovanie v podvojnom účtovníctve

Vystavená faktúra za ubytovacie služby hosťovi sa bude účtovať 311/602 (343) a to v plnej sume. Bližšie informácie v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky. Faktúra z rezervačného portálu na províziu bude zaúčtovaná na 518/321. Prijatým služby od zahraničného dodávateľa je hotel povinný túto službu (províziu) samozdaniť.

Typ Obsah účtovného prípadu MD Suma MD DAL Suma DAL
Pohľadávka Vystavená faktúra hosťovi celkom s DPH 311 120
- na DPH 343 20
Tržba za služby 602 100
Záväzok Prijatá faktúra z rezervačného portálu 321 15
- samozdanenie 343 AU 3 343 AU 3
Ostatné služby 518 15

 

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Hotel vystaví hosťovi za ubytovanie faktúru vo výške 120 €, úhrada tejto faktúry bude zaúčtovaná ako nepeňažná operácia na predkontáciu 210 - Príjem ovplyvňujúci základ dane. Faktúra z Booking.com bude zaevidovaná ako záväzok a zaúčtovaná na predkontáciu 521 - Výdavok ovplyvňujúci základ dane.  Prijatým služby od zahraničného dodávateľa je hotel povinný túto službu (províziu) samozdaniť.

Predkontácia Text Pokladňa/Účet Príjem

Výdaj

VOZD VNZD
210 - Príjem - výrobky a služby Ubytovanie Nepeňažná operácia (úhrada FA) 120
521 - Výdavok - provízia za sprostredkovanie Provízia - zápočet s úhradou pobytov Nepeňažná operácia (úhrada FA) 15
361 - Príjem - za pobyty od sprostredkovateľov Úhrada pobytov ponížená o províziu Banka 105
720 - Výdavok - DPH Samozdanenie služby (provízie) Banka 3
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018