Pomocník systému OBERON
Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o tom, ako nastaviť on-line prístup hosťa k svojmu hotelovému účtu v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Implementácia prístupu

Implementácia prístupu hosťa k svojmu hotelovému účtu pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Aplikácia OBERON Web komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - OBERON 1G, t. j. webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.
 3. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server).
 4. Uistite sa, že sa automatická úloha aj aplikácia OBERON Web používajú v tej istej počítačovej sieti. Aplikácia OBERON Web v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby.
 5. Ak sa bude aplikácia OBERON Web používať mimo lokálnej počítačovej siete, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je automatická úloha spustená (predpokladá sa, že prevádzka má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS). Následne sa bude možné k webovej službe pripájať odkiaľkoľvek z vonkajšieho internetu, pričom bude možné na mobilnom zariadení s aplikáciou OBERON Web používať aj mobilné dáta (nie pripojenie do WiFi siete).

2. Nastavenie automatickej úlohy 

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_hotel).
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - OBERON 1G a zadajte názov úlohy (napr. Hotelový účet - hosť).
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov Hotelová recepcia - ubytovaní hostia,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 8. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 9. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 1G' stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele OBERON Web vyberte predvolenú stránku Hotel - hotelový účet hosťa.
 10. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 11. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu).
 12. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.
 13. Otvorte program OBERON Automation Center (klient) (ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). V oddiele Automatické úlohy dvojklikom na danú úlohu otvorte okno Detaily, v ktorom sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.20:22001/login na zobrazenie webovej aplikácie OBERON Web.
Obrázok č. 1: Hotelový účet v internetovom prehliadači po prihlásení hosťom
Príbuzné témy