Pomocník systému OBERON
Miestna daň za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Miestna daň za ubytovanie

Základné informácie

Výpočet dane za ubytovanie v OBERON-e

Daň za ubytovanie program počíta podľa počtu dospelých a počtu detí vo formulári Ubytovanie (obrázok č. 1), prípadne vo formulári Rezervácia, a nie podľa zadaných osôb v záložke Ubytované osoby. Pre výpočet dane za ubytovanie je podstatné, aby počet dospelých a detí bol zadaný správne. Zadané ubytované osoby slúžia len ako doplnková informácia, pričom sa tieto údaje použijú na určenie veku detí, prípadne určujú oslobodenie osoby od platenia dane z ubytovania. Z nasledovných príkladov je možné ľahšie pochopiť, ako sa počíta daň za ubytovanie v systéme OBERON.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
dospelý - 1 EUR,  0.50 EUR pre deti 6-18 rokov

Uvedený príklad je znázornený na obrázku č. 1. Ubytovacie zariadenie ubytovalo dvoch dospelých ľudí a jedno dieťa vo veku 10 rokov, ale do evidencie obsluha recepcie zapísala len jednu dospelú osobu. Program vypočíta daň za ubytovanie podľa počtu zadaných osôb, teda 2 osoby * 1EUR + 1 osoba * 0.50 EUR = 2.50EUR.

Príklad:

Daň za ubytovanie:
dospelý - 1 EUR,  0.50 EUR pre deti 6-18 rokov

Ubytovacie zariadenie ubytovalo 4 dospelých ľudí do izby typu Dvojlôžková+2. Aby program správne vypočítal daň z ubytovania, je potrebné zadať počet dospelých na 4 a počet detí na 0. Vtedy program vypočíta daň z ubytovania v hodnote 4 osoby * 1EUR = 4 EUR. V prípade, že počet dospelých bude zadaný na hodnotu 2, počet detí taktiež na hodnotu 2 a v záložke Ubytované osoby budú zadané 4 dospelá osoby, program vypočíta daň z ubytovania nasledovne: 2osoby*1EUR+2osoby*0.50EUR = 3EUR.

V prípade, že ubytovaná osoba nemá povinnosť odvádzať daň za ubytovanie (napríklad nevidomá osoba, osoba ŤZP - podmienky bližšie určuje miestny správca dane), je potrebné takejto osobe vo formulári Osoba v záložke Sadzby začiarknuť možnosť Neodvádzať miestnu daň z ubytovania.
Obrázok č. 1: Formulár Ubytovanie

Vykazovanie miestnej dane z ubytovania

Tabuka č. 1:  Príklad spôsobu vyčíslenia dane v tlačovom výstupe Daň z ubytovania
Pobyt (2 osoby) - od 31.3-3.4. (3 noci)
(daň z ubytovania = 1 EUR) 
Dátum pobytu Daň celkom (za pobyt) Daň celkom (príchod) Počet dní v sledovanom období Daň v sledovanom období
Daň z ubytovania - marec 31.3. do 3.4. 6 € 6 € 1 2 €
Daň z ubytovania - apríl 31.3. do 3.4. 6 € 0 € 2 4 €
Príbuzné témy