Pomocník systému OBERON
Automatický výpočet ceny za ubytovanie

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Automatický výpočet ceny za ubytovanie

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o výpočte ceny za ubytovanie v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Nastavenia výpočtu ceny za ubytovanie

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia je možné nastaviť spôsob výpočtu ceny za ubytovanie:

Príklad výpočtu ceny za ubytovanie

Biznis hotel má vytvorené dve cenové hladiny. Prvá cenová hladina určuje cenu od pondelka do piatka, druhá cenová hladina určuje cenu cez víkend (od piatka do nedele).

Pobyt (2 osoby) - od štvrtka do nedele (3 noci)

Cena od pondelka do piatka (ceztýždňová cena) = 50 €

Cena od piatka do nedele (víkendová cena) = 40 €

Daň za ubytovanie = 1 €

Príklad č. 1 - Výpočet ceny podľa dňa príchodu

Hosť sa ubytuje vo štvrtok (deň príchodu), keď platí ceztýždňová cena 50 €. Podľa tejto ceny sa vypočíta cena aj za ďalšie dni pobytu hosťa.

 

Príklad č. 2 - Položky sú uvádzané osobitne

Cena za ubytovanie sa uvádza osobitne za každý deň. Vo štvrtok je platná cena 50 €, v piatok a v sobotu platí cena 40 €.

 

Príklad č. 3 - Priemerná cena

Cena za ubytovanie sa vypočíta takto: 50+40+40=130 deleno počet nocí.

Úhradu za ubytovanie možno v systéme OBERON zaevidovať viacerými spôsobmi, bližšie informácie získate v téme Spôsoby zaevidovania úhrady za ubytovanie.
Príbuzné témy