Pomocník systému OBERON
Pridanie zápisu do pokladničnej knihy

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako urobiť zápis do Pokladničnej knihy

Postup pridania zápisu do Pokladničnej knihy

  1. V ponuke Hotel zvoľte položku Pokladničná kniha, otvorí sa uvedená kniha.
  2. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Nový (nový záznam).
  3. Pomocou pokladničnej knihy je možné evidovať príjmy a výdaje do pokladne. Pri príjme môžu nastať nasledovné prípady:
       - úhrada ubytovania z knihy ubytovaných - do poľa Prijaté od nič nezadávajte, ale pomocou tlačidla výberu vyberte v knihe ubytovaných príslušnú izbu
       - úhrada otvoreného hotelového účtu - do poľa Prijaté od nič nezadávajte, ale pomocou tlačidla výberu vyberte otvorený hotelový účet
       - ľubovoľný iný príjem - v tomto prípade nebude vytvorená väzba na knihu ubytovaných alebo hotelové účty.
  4. Po zadaní (upravení súm) a stlačení tlačidla OK bude uložený zápis do pokladničnej knihy.
Ak ste platiteľ DPH pri zadávaní súm napr. pri úhrade ubytovania z knihy ubytovaných zadajte sumu s DPH za ubytovanie do poľa Základ DPH 20%. Vtedy program automaticky vypočíta základ DPH a taktiež sadzbu DPH.

Popis formulára Zápis v pokladničnej knihe

Typ zápisu

Číslo dokladu

Prijaté od

Obchodný partner

Sumy EUR

Len pre vnútornú evidenciu

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018