Pomocník systému OBERON
Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy)

Vytvorením novej firmy je možné rozumieť vytvorenie novej dátovej základne (databázy) a zápis základných nastavení účtovnej jednotky. Systém OBERON umožňuje využívať niekoľko typov databáz. Viac informácií o vlastnostiach a vhodnosti použitia jednotlivých databáz je možné získať v téme Databázové prostredia.

Postup vytvorenia novej firmy

 1. Pred vytvorením firmy je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u.
 2. Vo formulári Otvorenie agendy firmy (ponuka OBERON, položka Otvorenie agendy (firmy)) stlačte tlačidlo Nová firma.    
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a postupne zadajte:

  Spôsob vytvorenia firmy (databázy)

Základné údaje firmy

Spôsob vedenia účtovníctva

Databázové prostredie

Výber modulov

Typ účtovnej osnovy (vyberá sa len pri podvojnom účtovníctve)

Účtovné obdobie

 1. Po prejdení všetkých krokov sprievodcu vytvorte novú firmu stlačením tlačidla Dokončiť. V okne Správa o priebehu program zobrazí informácie o vytvorení novej firmy alebo informáciu o skutočnosti, ktorá bola dôvodom nevytvorenia firmy (databázy).
 2. Po vytvorení databázy je možné pokračovať v inštalácii prostredníctvom Správcu doplnkov. Umožňujú doinštalovať ďalšie súčasti, ktoré nie sú súčasťou štandardnej inštalácie, napr. ďalšie štýly tlačových výstupov, jazykové súbory pre tlač tlačových výstupov v iných jazykoch, rôzne ovládače a pod.
 3. Ak ste dosiaľ používali iný softvér, po úspešnom vytvorení novej firmy (databázy) je možné do OBERON-u jednorazovo naimportovať údaje. Najčastejšie je možné importovať evidenciu obchodných parnerov, zoznam skladových položiek, personálne údaje pracovníkov a pod.
  Spôsoby importu:
  A)  Import pomocou súboru typu XSLX - existujú predpripravené súbory typu Microsoft Excel (Open Office, Libre Office), do ktorých je možné pomocou schránky (clipboardu) skopírovať údaje a následne takýto súbor naimportovať.
  B) Automatický import priamo zo zdrojovej databázy - OBERON obsahuje možnosť automatického importu údajov z iného softvéru, viac informácií je možné získať v téme Import údajov z iného softvéru

Ak sa bude na jednom počítači spracovávať účtovníctvo pre viac účtovných jednotiek (firiem), vo formulári Otvorenie agendy (firmy) je možné ku konkrétnej firme vytvoriť zástupcu na pracovnej ploche. Tým sa umožní jednoduchší a rýchlejší prístup k požadovanej účtovnej jednotke.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018