Pomocník systému OBERON
Inštalácia MS SQL Servera

Základné informácie

Umiestnenie databázového servera

Inštalačné súbory SQL Servera - bezplatnú verziu Microsoft SQL Server Express je možné získať na stránkach http://exalogic.sk/na-stiahnutie/dalsie-instalacne-subory/databazove-prostredia/ v sekcii Na Stiahnutie, položka Databázové prostredia.

Inštalácia Microsoft SQL Servera

Inštalácia Microsoft SQL Servera sa skladá z dvoch častí - samotnej inštalácie SQL servera a nástroja na spravovanie databáz SQL Server Management. Nižšie uvedený postup inštalácie umožňuje nainštalovať SQL server aj osobám, ktoré nemajú s touto problematikou väčšie skúsenosti.

Postup inštalácie Microsoft SQL Servera 2014

Postup inštalácie Microsoft SQL Server Management Studio

Po úspešnom nainštalovaní SQL servera je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe. Pri poskytovaní technickej podpory býva často problémom získať správne prihlasovacie údaje do SQL servera, čo môže znamenať aj nemožnosť vyriešiť daný technický problém.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018