Pomocník systému OBERON
Migrácia údajov do iného databázového stroja

Základné informácie > Inštalácia > Migrácia údajov do iného databázového stroja

Základné informácie

Pred migráciou údajov je potrebné vykonať Prevod do novej databázy (ponuka Servis).

Migrácia údajov do SQL servera umiestneného v cloude

Pre jednu účtovnú jednotku systém OBERON štandardne využíva dve databázy. Jednu na samotné údaje firmy a druhú na údaje Sledovania činností (tzv. log záznamy). V prípade použitia databázy MS Access sú záznamy uložené v súbore s príponou LOG, ktorý sa nachádza v adresári s údajmi účtovnej jednotky. V prípade použitia SQL servera sú údaje Sledovania činností uložené v samostatnej databáze, v ktorej názve sa na konci nachádza výraz "_logs", napr. "oberon_demorestauracia_logs".
Príbuzné témy