Pomocník systému OBERON
O sieťovej inštalácii

Základné informácie o sieťovej inštalácii

Existujú viaceré varianty použitia systému OBERON v sieťovej prevádzke, ďalšie informácie je možné získať v téme Možnosti použitia.

Databázové prostredie SQL Server (Klient/Server)

Databázové prostredie Microsoft Access

Pre sieťovú prevádzku systému OBERON sa už v dnešnej dobe neodporúča používať databázu typu Microsoft Access. Dôvodom je už prekonanie tejto technológie systémami s SQL serverom, pritom za rovnakú cenu celého systému - zároveň sa zvyšuje bezpečnosť, rýchlosť spracovania údajov atď.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

23.3.2018