Pomocník systému OBERON
Všeobecne o sieťovej inštalácii

Základné informácie > Inštalácia > Všeobecne o sieťovej inštalácii

Základné informácie o sieťovej inštalácii

Existujú viaceré varianty použitia systému OBERON v sieťovej prevádzke, ďalšie informácie je možné získať v téme Možnosti použitia systému OBERON.

Databázové prostredie SQL Server (klient/server)

Databázové prostredie Microsoft Access

Pre sieťovú prevádzku systému OBERON sa už v dnešnej dobe neodporúča používať databázu typu Microsoft Access. Dôvodom je už prekonanie tejto technológie systémami s SQL serverom, pritom za rovnakú cenu celého systému. Používaním systémov s SQL serverom sa zároveň zvyšuje bezpečnosť, rýchlosť spracovania údajov atď.
Po úspešnej sieťovej inštalácii je potrebné, aby technik, ktorý inštaláciu vykonal, vyplnil Protokol o implementácii systému OBERON (technické údaje) a odovzdal ho zodpovednej osobe.
Príbuzné témy