Pomocník systému OBERON
Odinštalovanie systému OBERON

Odinštalovaním systému OBERON sa rozumie odstránenie spustiteľných súborov a ich súčastí z počítača. Pri odinštalovaní je dôležité povedať, že dátové súbory (databázy) zostanú vždy zachované, obdobne to platí o konfiguračných súboroch, elektronickom žurnáli pokladníc a pod. Na odinštalovanie sa používa štandardný spôsob systému Windows, t. j. pomocou Ovládacích panelov, položka Programy a súčasti.

Postup odinštalovania systému OBERON

  1. Ľavým tlačidlom myši kliknite na ikonu Štart, ktorá sa štandardne nachádza v spodnom ľavom rohu obrazovky. Zobrazí sa ponuka, vyberte z nej Nastavenie, kliknutím naň sa zobrazia Ovládacie panely.
  2. V Ovládacích paneloch vyberte položku Pridať alebo odobrať programy (Win XP) alebo Programy a súčasti (Win 7).
  3. Kliknutím na požadovaný program (v tomto prípade na program OBERON) sa zobrazia informácie o programe, napr. veľkosť, naposledy použité atď. Kliknite na tlačidlo Odobrať. Zobrazí sa sprievodca odinštalovaním.
  4. Na konci odinštalovania budú odstránené ikony na ploche a všetky programové súbory potrebné na spustenie programu. V adresári OBERON (štandardne C:\OBERON) zostanú zachované databázové súbory Micosoft Access (súbory typu MDB alebo ACCDB), elektronický žurnál, konfiguračné súbory a pod.
  5. Ak robíte len reinštaláciu, môžete pokračovať novou inštaláciou. V prípade úplného odstránenia OBERON-u z počítača je potrebné adresár C:\OBERON odstrániť manuálne - vtedy sa však vymažú aj všetky účtovné údaje! 
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018