Pomocník systému OBERON
Inštalácia aktualizácie

Základné informácie > Inštalácia > Inštalácia aktualizácie

Základné informácie o aktualizácii

 • V prípade sieťovej inštalácie je potrebné vykonať inštaláciu aktualizácie na každom počítači v sieti - z tohto dôvodu odporúčame používať Automatickú databázovú aktualizáciu.
 • Nová verzia sa obyčajne zverejňuje najskôr na internetovej stránke www.exalogic.sk, až následne po uplynutí určitého času (cca niekoľko dní) bezchybnej prevádzky je povolené automatické sťahovanie z internetu (v programe OBERON Center).
 • Informáciu o aktuálne nainštalovanej verzii systému OBERON v počítači je možné získať v ponuke Pomocník, O programe.

Automatické stiahnutie pomocou programu OBERON Center

 1. Spustite program OBERON Center a zvoľte položku Aktualizácia z internetu.
 2. Stlačte tlačidlo Vyhľadať aktualizácie - vyhľadá najnovšiu dostupnú aktualizáciu.
 3. Následne stlačte tlačidlo Stiahnuť - čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia na internet. V poznámke sa zobrazuje priebeh sťahovania aktualizácie - počkajte na stiahnutie kompletného súboru.
 4. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Kladne potvrďte ďalšie informačné formuláre inštalátora.
 5. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

Manuálne stiahnutie aktualizácie internetu

 1. Otvorte internetový prehliadač a otvorte stránku www.exalogic.sk (alebo v programe OBERON ponuku Pomocník - OBERON na internete). Zvoľte podstránku Na stiahnutie.
 2. Stiahnite súbor oberon_setup.exe. Čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia na internet, zväčša trvá niekoľko minút.
 3. Spustite stiahnutý inštalačný súbor a pokračujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.    
 4. Po inštalácii sprievodca inštaláciou môže vyžadovať reštart počítača - rešpektujte to a dokončite inštaláciu reštartom.

 Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Aktualizácia systému OBERON, ktorý je dostupný na internetovej stránke https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/aktualizacia-systemu-oberon/. Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v ponuke Na stiahnutie, Videonávody.

Inštaláciu aktualizácie OBERON-u je možné aj objednať prostredníctvom webového formulára. Inštalácia sa realizuje prostredníctvom vzdialenej plochy za asistencie zodpovednej osoby účtovnej jednotky. Služba je spoplatnená sadzbou 10 € s DPH za inštaláciu na 1 počítači. Uvedená suma bude pripočítaná k cene licencie na nasledujúce účtovné obdobie.

Príbuzné témy