Pomocník systému OBERON
Zväčšenie veľkosti formulárov podľa systému Windows

Základné informácie > Inštalácia > Zväčšenie veľkosti formulárov podľa systému Windows

Základné informácie

Obrázok č. 1: Štandardná veľkosť formulára (vľavo) a zväčšená veľkosť formulára na 125 % (vpravo)

Postup zmeny veľkosti v systéme Windows

  1. Na pracovnej ploche stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Nastavenie obrazovky.
  2. Otvorí sa formulár Nastavenie, v oddiele Obrazovka - Mierka a rozloženie vyberte hodnotu 125 % alebo inú. Windows vypíše hlásenie: Niektoré aplikácie zohľadnia zmenu mierky až keď sa odhlásite. Pre správne fungovanie je potrebné, aby ste sa zo systému Windows odhlásili a následne sa doň znova prihlásili. V prípade neodhlásenia budú formuláre v OBERON-e deformované (zmenšené).
  3. Na niektorých počítačoch pri zmene rozlíšenia na inú hodnotu sa OBERON javí ako rozmazaný. V takomto prípade kliknite na ikonu OBERON-u, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Vlastnosti. Otvorí sa formulár (obrázok č. 2), v ktorom v záložke Kompatibilita začiarknite možnosť: Prepísať správanie nastavenia vysokého DPI. Ak sa záložka Kompatibilita nenachádza vo formulári, stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte položku Riešiť problémy s kompatibilitou.
  4. Postup je ukončený, formuláre v OBERON-e sa budú zobrazovať podľa nastavenia v systéme Windows.
Uvedený postup platí pre operačný systém Windows 10. V ostatných verziách systému Windows je možné použiť analogický postup.
 Obrázok č. 2: Formulár Vlastnosti oberon.exe

 

Príbuzné témy