Pomocník systému OBERON
OBERON na operačnom systéme macOS

Základné informácie

1. Dual-boot, Boot Camp Assistant

Najjednoduchším spôsobom je inštalácia OS Windows. Súčasné verzie macOS sú vybavené nástrojom Boot Camp Assistant, ktorý formou sprievodcu pomôže používateľovi s inštaláciou. Zabezpečí rozdelenie hardisku a stiahnutie ovládačov hardvéru pre bezproblémový chod Windows. Po inštalácii máme pri každom zapnutí počítača na výber, či ho rozbehneme do natívneho macOS, alebo ho rozbehneme s Windows. Takto si vlastne "rozdvojíme" počítač. Z toho plynie nevýhoda tohto spôsobu: obe prostredia sú od seba úplne oddelené a nie je možné sa medzi nimi prepínať inak, ako reštartovaním počítača.

Zjednodušene povedané je virtualizácia vytvorenie počítača v počítači. Špecializované aplikácie v prostredí jedného operačného systému vytvoria akoby úplne nezávislý počítač s ľubovoľným iným operačným systémom, ktorý beží v samostatnom okne. Používateľ tento počítač "spustí", keď potrebuje pracovať s aplikáciou daného OS a všetko sa odohráva v jednom okne, ktoré je obrazovkou "virtuálneho" počítača. Takto je možné v počítači Apple nainštalovať do virtuálneho počítača Windows a v bežiacom okne pracovať, ako keby to bol samostatný počítač. Používateľ ostáva v prostredí macOS a nie je nútený si vyberať, všetky programy oboch systémov má k dispozícii stále. Nevýhodou je zdieľanie kapacity hardvéru, čo môže viesť k zníženiu výkonu "skutočného" i "virtuálneho" počítača. Obmedzujúco môže pôsobiť aj "uväznenie" virtuálneho počítača do jedného okna, prípadne zmätok vznikajúci pri práci na celej obrazovke.

2. Parallels Desktop

Princíp virtualizácie vylepšuje komerčná aplikácia Parallels Desktop, ktorá beh virtuálneho počítača robí takmer neviditeľným. V praxi to znamená, že virtuálny počítač beží na pozadí a používateľovi sú k dispozícii všetky aplikácie oboch systémov tak, ako keby boli súčasťou macOS. V názvosloví Parallels Desktop sa tento režim volá Coherence mode (voľný preklad "spojený režim"). Naši používatelia s počítačmi Apple používajú OBERON práve takto. Veľkou výhodou je, že Parallels Desktop pri inštalácii ponúka sprievodcu, ktorý dokáže do virtuálneho počítača v macOS preniesť dáta z existujúcej inštalácie Windows, vrátane samotného operačného systému aj s licenciou. Takto si napríklad môžete "celý" starý notebook s Windows "vtiahnuť" ako virtuálny počítač do nového MacBook Pro (túto možnosť sme ale nemali možnosť odskúšať).

 Obr. č. 1: Menu Windows 7 priamo v Dock-u (programy je možné spúšťať priamo z Dock-u ako natívne macOS aplikácie)

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018