Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Základné informácie

Ďalšie informácie

Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - Uhradená faktúra s tromi čiastočnými úhradami
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018