Pomocník systému OBERON
Faktúra v cudzej mene

Základné informácie

Vystavenie alebo evidencia faktúry v cudzej mene sú analogické, ako vystavenie faktúryKnihe pohľadávok, resp. zaevidovanie faktúry - záväzku v Knihe záväzkov. Je však potrebné zvoliť typ dokladu Faktúra v CM. Ak sa táto položka v rozbaľovacom zozname nenachádza, je v nastaveniach programu potrebné nastaviť, aby program pracoval s cudzími menami.

  • Faktúru v cudzej mene je možné vytlačiť aj v inom jazyku (jazyky je možné pridávať, prípadne upravovať) pomocou Správcu doplnkov.
  • V odôvodnených prípadoch je možné upraviť celkovú rekapituláciu súm dokladu. Podľa predvolených nastavení programu je táto možnosť vypnutá, nastavenie je možné zmeniť v ponuke Servis, Práva používateľov - nastavenie Manuálna úprava celkovej sumy vydaného dokladu.
  • Pri úprave súm celkovej rekapitulácie dokladu je niekedy potrebné zrušiť väzbu medzi niektorými poliami (napríklad základ DPH a výška DPH). Túto väzbu je možné zrušiť prípadne opätovne povoliť pomocou skratkových klávesov.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018