Pomocník systému OBERON
Hromadné vystavenie faktúr

Hromadné vystavenie faktúr je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje automaticky vytvoriť vydané faktúry. Sprievodcu Hromadné vystavenie faktúr je možné vyvolať z Knihy pohľadávok tlačidlom Možnosti.

Dátumy vystavenia, zdaniteľného plnenia a splatnosti sa nepreberajú zo vzorovej faktúry, ale sú nastavené podľa systémového dátumu počítača.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018