Pomocník systému OBERON
Odvody do poisťovní

Prehľad o odvodoch do poisťovní a fondov, ktoré program realizuje v členení podľa pracovnoprávnych vzťahov.

U zamestnanca sa uvádza počet percent z jeho vymeriavacieho základu a u zamestnávateľa počet percent z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov. 

Použité skratky:

ZP -     verejné zdravotné poistenie
NP -     nemocenské poistenie
SP -     starobné dôchodkové  poistenie
IP -      invalidné poistenie
PvN -   poistenie v nezamestnanosti
UP -     úrazové poistenie
GP -     garančné poistenie
RfS -    rezervný fond solidarity
PRVZ - priemerný ročný vymeriavací základ


* Minimálna výška odvodu pri plnom pracovnom úväzku.

Odvody platné od 1.1.2018

Odvody platné od 1.1.2017

Odvody platné od 1.1.2016

Odvody platné od 1.1.2015

Odvody platné od 1.1.2014

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018