Pomocník systému OBERON
Odvody do poisťovní

Legislatíva > Mzdová legislatíva > Odvody do poisťovní

Prehľad o odvodoch do poisťovní a fondov, ktoré program realizuje v členení podľa pracovnoprávnych vzťahov.

U zamestnanca sa uvádza počet percent z jeho vymeriavacieho základu a u zamestnávateľa počet percent z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov. 

Použité skratky:

ZP -     verejné zdravotné poistenie
NP -     nemocenské poistenie
SP -     starobné dôchodkové  poistenie
IP -      invalidné poistenie
PvN -   poistenie v nezamestnanosti
UP -     úrazové poistenie
GP -     garančné poistenie
RfS -    rezervný fond solidarity
PRVZ - priemerný ročný vymeriavací základ


* Minimálna výška odvodu pri plnom pracovnom úväzku.

Odvody platné od 1.1.2019

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678
Suma poistného 93,49 267,12 200,34 66,78
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678 6 678 neobm. 6 678
Suma poistného 93,49 934,92 200,34 66,78 16,69 317,20
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 477 477 477 477
Suma poistného 20,98 85,86 28,62 22,65
Max. VZ 6 678 6 678 6 678 6 678
Suma poistného 293,83 1202,04 400,68 317,20

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 477 66,78
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 477 33,39
Maximálny preddavok neurčený neurčený

Poznámka:
Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, na základe ktorej sa od uvedeného dátumu zrušil maximálny vymeriavací základ zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Preddavky so sadzbou 10 % (5 %) tak
platia z celkových príjmov bez stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu.

Odvody platné od 1.1.2018

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384
Suma poistného 89,37 255,36 191,52 63,84
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384 6 384 neobm. 6 384
Suma poistného 89,37 893,76 191,52 63,84 15,96 303,24
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 456 456 456 456
Suma poistného 20,06 82,08 27,36 21,66
Max. VZ 6 384 6 384 6 384 6 384
Suma poistného 280,89 1149,12 383,04 303,24

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 10 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok neurčený neurčený
Maximálny preddavok (najviac 5 % z vymeriavacieho základu) neurčený neurčený
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok 456 63,84
Maximálny preddavok neurčený neurčený
So ZP Minimálny preddavok 456 31,92
Maximálny preddavok neurčený neurčený

Poznámka:
Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, na základe ktorej sa od uvedeného dátumu zrušil maximálny vymeriavací základ zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Preddavky so sadzbou 10 % (5 %) tak platia z celkových príjmov bez stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu.

Odvody platné od 1.1.2017

Sociálna poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181
Suma poistného 86,53 247,24 185,43 61,81
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181 6 181 neobm. 6 181
Suma poistného 86,5 865,34 185,43 61,81 15,45 293,59
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 441,50 441,50 441,50 441,50
Suma poistného 19,42 79,47 26,49 20,97
Max. VZ 6 181 6 181 6 181 6 181
Suma poistného 271,96 1112,58 370,86 293,59

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 4 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 176,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4.415 88,30
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 10 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 441,5
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4.415
Najviac 5 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 220,75
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 441,50 61,81
Najviac 14 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 618,10
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 441,50 30,90
Najviac 7 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4.415 309,05
     

Odvody platné od 1.1.2016

Sociálná poisťovňa

Nemocenské Starobné Invalidné Poist. v nezamest. Garančné Úrazové Rezervný fond
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4 % 4 % 3 % 1 %
Max. VZ 4290 4290 4290 4290
Suma poistného 60,06 171,60 128,70 42,90
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4 % 14 % 3 % 1 % 0,25 % 0,8 % 4,75 %
Max. VZ 4290 4290 4290 4290 4290 neobm. 4290
Suma poistného 60,06 600,60 128,70 42,90 10,72 203,77
SZČO Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 %
Min. VZ 429 429 429 429
Suma poistného 18,87 77,22 25,74 20,37
Max. VZ 4290 4290 4290 4290
Suma poistného 188,70 772,20 257,4 203,77

 

Zdravotné poisťovne

Zamestnanec Sadzba poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený
Najviac 4 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 171,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4290 85,80
Zamestnávateľ
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 4290
Najviac 10 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 429
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 4290
Najviac 5 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 214,50
SZČO
Bez zdrav. postihnutia Minimálny preddavok nie je určený 429 60,06
Najviac 14 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 600,60
So ZP Minimálny preddavok nie je určený 429 30,03
Najviac 7 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4290 300,30
     

Odvody platné od 1.1.2015

Odvody zamestnávateľa

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 10 % 380 4120 38 412
NP 1,4 % 380 4120 5,32 57,68
SP 14,0 % 380 4120 53.20 576,80
IP 3,0 % 380 4120 11,40 123,60
PvN 1,0 % 380 4120 3,80 41,20
UP 0,80 % 380 - 3,04 -
GP 0,25 % 380 4120 0,95 10,30
RfS 4,75 % 380 4120 18,05 195,70

Odvody zamestnanca

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 4 % 380 4120 15,20 164,80
NP 1,4 % 380 4120 5,32 57,68
SP 4,0 % 380 4120 15,20 164,80
IP 3,0 % 380 4120 11,40 123,60
PvN 1,0 % 380 4120 3,80 41,20

Odvody SZČO

  Sadzba Min. VZ Max. VZ Min. odvody Max. odvody
ZP 14 % 412 4120 57,68 576,80
NP 4,4 % 412 4120 18,12 181,28
SP 18 % 412 4120 74,16 741,60
IP 6,0 % 412 4120 24,72 247,20
PvN 2,0 % 412 4120 8,24 82,40
RfS 4,75 % 380 4120 19,57 195,70

Odvody platné od 1.1.2014

Zamestnanec v pracovnom pomere

Zamestnanec, ktorý je zapojený len do 1. dôchodkového piliera

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem (oslobodenie sa vzťahuje na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s hraničnou sumou príjmu 539,35 eura)

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP neplatí neplatí - 1/4 * PRVZ
NP neplatí neplatí - 1/8 * PRVZ
SP neplatí neplatí - 1/3 * PRVZ
IP neplatí neplatí - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % neplatí - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - neplatí - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec, ktorý je zapojený do 2. dôchodkového piliera

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 1.pilier 4,0 % 10,0 % - 1/3 * PRVZ
SP 2.pilier - 4,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec s príjmom, ktorý je podiel na zisku

Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 14 % - - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 14,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP 0,8 % 0,8 % - bez limitu
GP 0,25 % 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS 4,75 % 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec - dôchodca

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, ak odpracuje celý mesiac.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4 % 14 % - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Zamestnanec - invalid

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ktorý sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, posúdený podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ak odpracuje celý mesiac .

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 2 % 5 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4 % 14 % - 1/3 * PRVZ
IP 3 % 3 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1 % 1 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohody mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce

Zamestnanec s pravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP 1,4 % 1,4 % - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN 1,0 % 1,0 % - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o pracovnej činnosti

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP 4,0 % 10 % - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP 3,0 % 3,0 % - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o vykonaní činnosti - dôchodca

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP - - - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP 4,0 % 14,0 % - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - 4,75 % - 1/3 * PRVZ

Dohoda o vykonaní činnosti - študent

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak do 18 rokov veku s príjmom maximálne do 68 € a študent nad 18 rokov do 26 rokov s príjmom maximálne do 159 €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia predložil čestné vyhlásenie.

  zamestnanec zamestnávateľ min. VZ max. VZ
ZP - - - 1/4 * PRVZ
NP - - - 1/8 * PRVZ
SP - - - 1/3 * PRVZ
IP - - - 1/3 * PRVZ
PvN - - - 1/3 * PRVZ
UP - 0,8 % - bez limitu
GP - 0,25 % - 1/8 * PRVZ
RfS - - - 1/3 * PRVZ
Príbuzné témy