Pomocník systému OBERON
Cena OBERON-u

Licenčná politika a cena

Spôsob výpočtu ceny

Cenník pre jednu firmu

A: Základná cena 50€
B: Cena za moduly* MINI ŠTANDARD PROFI
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) 30€ 50€ 70€
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 30€ 50€ 80€
Mzdy a dochádzka 30€ 60€ 100€
CRM a registratúra 20€ 40€ 60€
Hotelová recepcia 20€ 70€ 120€

C: Cena za súčasne prihlásených používateľov

1 používateľ 0€ 
2 používatelia 25€ 
3 používatelia 50€ 
4 používatelia 75€ 
5 používatelov 100€ 
6 až 10 používateľov 150€ 
11 až 15 používateľov 275€ 
16 až 20 používateľov 400€ 
21 až 25 používateľov 525€ 
26 až 30 používateľov 650€ 
31 až 35 používateľov 775€ 
36 až 40 používateľov 900€ 
41 a viac používateľov 1025€ 

D: Licencia pre pobočku**

Pobočkou rozumieme prevádzku účtovnej jednotky, ktorá používa vlastnú samostanú databázu. Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa vlastných potrieb danej pobočky.

Pre pobočky možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu:

  • zľava 50 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre prvých päť pobočiek)
  • zľava 70 % z ceny licencie pre pobočku
    (platí pre šiestu a ďalšie pobočky)

* Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.

** Pobočkou sa rozumie prevádzka so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála.

 Cenník pre účtovnú firmu

Multilicencie pre účtovné firmy:
Licencia MULTI pre účtovníctvo (jednoduché a súčasne aj podvojné) 150€
Licencia MULTI pre Mzdy a dochádzka 150€
Licencia MULTI pre účtovníctvo a mzdy súčasne 250€
Hardvérový kľúč
(zakupuje sa jednorázovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie)
10

 

Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie mini na štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odrátaní sumy za licenciu mini zo sumy za licenciu štandard).

  • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Licencie pre školy

Licencia pre školské zariadenia je určená pre všetky typy školských zariadení (základné, stredné, vysoké) bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Licencia pre školy umožňuje pracovať s ľubovoľným počtom firiem (účtovníctiev). Táto licencia je predovšetkým určená tak na výukové účely, ako aj na vedenie agendy školy na neobmedzenom počte počítačov. Licencie pre školy poskytujeme bezplatne, rovnako ako aktualizácie programov a služby telefonickej podpory.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018