Pomocník systému OBERON
Cena OBERON-u

Licenčná politika a cena

Spôsob výpočtu ceny

Tabuľka s cenníkom

A: Základná cena 40€
B: Cena za moduly* MINI ŠTANDARD PROFI
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) 30€ 50€ 70€
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 30€ 50€ 80€
Mzdy a dochádzka 30€ 60€ 100€
CRM a registratúra 20€ 40€ 60€
Hotelová recepcia 20€ 70€ 120€

C: Cena za súčasne prihlásených používateľov

1 používateľ 0€ 
2 používatelia 20€ 
3 používatelia 40€ 
4 používatelia 60€ 
5 až 10 používateľov 100€ 
11 až 20 používateľov 200€ 
viac ako 20 používateľov 300€ 

* Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.

 

Multilicencie pre účtovné firmy:
Licencia MULTI pre účtovníctvo (jednoduché a súčasne aj podvojné) 130€
Licencia MULTI pre Mzdy a dochádzka 130€
Licencia MULTI pre účtovníctvo a mzdy súčasne 200€
Hardvérový kľúč
(zakupuje sa jednorázovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie)
10

Licencie pre školy

Licencia pre školské zariadenia je určená pre všetky typy školských zariadení (základné, stredné, vysoké) bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Licencia pre školy umožňuje pracovať s ľubovoľným počtom firiem (účtovníctiev). Táto licencia je predovšetkým určená tak na výukové účely, ako aj na vedenie agendy školy na neobmedzenom počte počítačov. Licencie pre školy poskytujeme bezplatne, rovnako ako aktualizácie programov a služby telefonickej podpory.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018