Pomocník systému OBERON
Cenník - licencie OBERON

Základné informácie > Cena > Cenník - licencie OBERON

Noví používatelia OBERON-u získavajú softvér bez vstupných investícií - už v prvom roku si zakupujú len tzv. ročnú licenciu, ktorá platí na účtovné obdobie, spravidla kalendárny rok. V ďalších rokoch sa i naďalej zakupuje ročná licencia, v ktorej je zahrnutá aj základná pomoc a podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa osobitného cenníka (Cenník - servisné služby).

Základné druhy licencií

 1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu, určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch).
  V rámci tohto druhu licencie sa rozlišuje niekoľko typov licencií: Mini, Štandard, Profi.
 2. Multilicencia - ide o špeciálny typ licencie, ktorý umožňuje pracovať na počítači s neobmedzeným počtom menších firiem. Tento typ licencie je určený pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu ďalším účtovným jednotkám. 
  • Multilicencia sa vzťahuje na jeden počítač a je prenosná do ďalšieho počítača pomocou hardvérového kľúča. Ak sa prenesú účtovné údaje do iného počítača bez hardvérového kľúča, nebudú obsahovať licenciu a už nebude možné do týchto údajov pridávať ďalšie záznamy (údaje však bude možné prezerať).
  • Hardvérový kľúč (zakupuje sa jednorazovo) sa dodáva vo forme USB pamäte (USB kľúčenka). V prípade jeho použitia je taktiež možné pracovať len na jednom počítači (v danom čase), avšak multilicencia je prenosná spolu s hardvérovým kľúčom i do ďalšieho počítača. Pri presunutí hardvérového kľúča do ďalšieho počítača sa však stráca možnosť pracovať s účtovnými údajmi na pôvodnom počítači (multilicencia sa nachádza na hardvérovom kľúči).
  • Hardvérový kľúč môže obsahovať licenciu na jeden program, prípadne aj na všetky programy.
  • Multilicencie sa zakupujú pre tieto moduly:
   - Podvojné účtovníctvo aj Jednoduché účtovníctvo
   - Mzdy a dochádzka
Pri strate hardvérového kľúča zaniká aj licencia, pričom na obnovenie licencie je potrebné zakúpiť novú multilicenciu.

1. Licencia pre jednu firmu

A: Základná cena 50 €
B: Cena za moduly * MINI ŠTANDARD PROFI
Účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) 30 € 50 € 70 €
Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 30 € 50 € 80 €
Mzdy a dochádzka 30 € 60 € 100 €
CRM a registratúra 20 € 40 € 60 €
Hotelová recepcia 20 € 70 € 120 €

C: Cena za súčasne prihlásených používateľov

1 používateľ 0 € 
2 používatelia 25 € 
3 používatelia 50 € 
4 používatelia 75 € 
5 používatelov 100 € 
6 až 10 používateľov 150 € 
11 až 15 používateľov 275 € 
16 až 20 používateľov 400 € 
21 až 25 používateľov 525 € 
26 až 30 používateľov 650 € 
31 až 35 používateľov 775 € 
36 až 40 používateľov 900 € 
41 a viac používateľov 1025 € 

D: Licencia pre pobočku

Pobočkou rozumieme prevádzku so samostatnou databázou a zároveň s rovnakým IČO-om ako centrála. Pre takúto pobočku je potrebné zakúpiť licenciu samostatne, pričom typ licencie sa určuje podľa vlastných potrieb danej pobočky.

Pre pobočky možno zakúpiť licenciu za zvýhodnenú cenu:

 • zľava 50 % z ceny licencie pre pobočku
  (platí pre prvých päť pobočiek)
 • zľava 70 % z ceny licencie pre pobočku
  (platí pre šiestu a ďalšie pobočky)

E: Rozšírenie licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie mini na štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odpočítaní sumy za licenciu mini zo sumy za licenciu štandard).

 • Okrem rozdielu v cene licencie pri každom rozšírení licencie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 10 €.

* Moduly a licenčné práva k nim je možné ľubovoľne kombinovať.

Spôsob výpočtu ceny

Príklad
Reštaurácia má v sieťovej prevádzke dva počítače a 8 rôznych používateľov pracujúcich so systémom OBERON. Z toho dvoch prevádzkárov a šiestich pokladníkov (čašníkov). Na jednej zmene sa nachádza vždy jeden prevádzkar a traja pokladníci. Prevádzkar pracuje na počítači so skladovou evidenciou a čašníci sa striedajú pri počítači s Pokladnicou OBERON a fiškálnou tlačiarňou, pričom v reálnom čase s pokladnicou pracuje vždy len jeden pokladník. V takomto prípade je potrebné zakúpiť licenciu pre dvoch súčasne pracujúcich používateľov (a nie pre ôsmich).

Licencie pre školy

Licencia pre školské zariadenia je určená pre všetky typy školských zariadení (základné, stredné, vysoké) bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Licencia pre školy umožňuje pracovať s ľubovoľným počtom firiem (účtovníctiev). Táto licencia je predovšetkým určená tak na výukové účely, ako aj na vedenie agendy školy na neobmedzenom počte počítačov. Licencie pre školy poskytujeme bezplatne, rovnako ako aktualizácie programov a služby telefonickej podpory.

 

Licencia je uložená v databáze účtovnej jednotky. Ak sa databáza prenesie do iného počítača, automaticky sa prenáša aj licencia - licencia je teda prenosná.

2. Multilicencia pre účtovné firmy

Multilicencie pre účtovné firmy:
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) 150 €
Mzdy a dochádzka 150 €
Účtovníctvo (podvojné aj jednoduché) + Mzdy a dochádzka 250 €
Hardvérový kľúč
(zakupuje sa jednorazovo na každý počítač pri prvom zakúpení multilicencie)
10 

Multilicencia a súbeh licencií

Príbuzné témy