Pomocník systému OBERON
Typy licencií

Licenčné práva umožňujú využívať systém OBERON v rámci obmedzení určených typom aktivovanej licencie. Pred objednaním licencie je vhodné sa najskôr oboznámiť s licenčnou politikou firmy EXALOGIC.

OBERON rozlišuje dva základné druhy licencií:

  1. Licencia pre jednu firmu - ide o bežnú licenciu, určenú na spracovanie vlastnej agendy firmy (jednej účtovnej jednotky na jednom alebo viacerých počítačoch).
    Existuje niekoľko typov licencií, a to Mini, Štandard, Profi. Tieto typy v podstate ovplyvňujú rozsah a intenzitu používania daného modulu - najčastejšie je to počet záznamov v evidencii za jeden kalendárny rok, prípadne maximálny počet súčasne pracujúcich používateľov.
  2. Multilicencia - ide o špeciálnu licenciu určenú pre účtovné firmy, ktoré vedú účtovníctvo alebo mzdovú agendu pre veľké množstvo menších firiem.
Niektoré moduly alebo súčasti systému OBERON sú plne funkčné aj bez zakúpenia licencie, napr. Evidencia vozidiel, Kniha majetku, Editor tlačových výstupov a pod.

1. Licencia pre jednu firmu

Licencie sa členia na jednotlivé moduly, ktoré chce účtovná jednotka používať. Cena za licenciu sa vypočíta ako súčet cien za používané moduly, a to podľa daného typu licencie - výpočet je k dispozícii v programe vo formulári Licenčné práva.

Tabuľky obmedzení jednotlivých modulov podľa typov licencií:

Účtovníctvo

Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

CRM a registratúra

Hotelová recepcia

Mzdy a dochádzka

Ostatné evidencie a funkcie

Ďalšie informácie o licencii pre jednu firmu

2. Multilicencia

Multilicencia je špeciálny typ licencie, ktorý umožňuje pracovať na počítači s neobmedzeným počtom malých firiem. Tento typ licencie je určený pre účtovné firmy, ktoré spracúvajú účtovníctvo ďalším účtovným jednotkám.

Pri strate hardvérového kľúča zaniká aj licencia, pričom na obnovenie licencie je potrebné zakúpiť novú multilicenciu.

Tabuľky obmedzení jednotlivých modulov:

Multilicencia pre Podvojné účtovníctvo a súčasne Jednoduché účtovníctvo

Multilicencia pre modul Mzdy a dochádzka

 

Multilicencia a súbeh licencií

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018