Pomocník systému OBERON
Ako objednať OBERON

Na používanie systému OBERON sa zakupujú tzv. ročné licencie. Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie, spravidla na kalendárny rok. Zakúpením licencie na rok 2018 získa používateľ právo pracovať s týmto obdobím bez ohľadu na čas, kedy to bude robiť. Platnosť licencie neskončí 31.12.2018, ale pracovať v účtovnom období 2018 bude možné neobmedzene aj ďalej.
Bližšie informácie o licenciách získate v téme Cena OBERON-u, porovnanie obmedzení jednotlivých modulov podľa typov licencií získate v téme Typy licencií.

Postup objednania licencie pre jednu firmu

Pred samotným objednaním je potrebné mať nainštalovaný program OBERON a mať vytvorenú databázu firmy.

1. Vytvorenie objednávky

2. Úhrada poplatku za licenciu

3. Aktivácia licencie

Postup objednania multilicencie

Pred samotným objednaním je potrebné mať nainštalovaný program OBERON a mať vytvorenú databázu firmy.

1. Vytvorenie objednávky

2. Úhrada poplatku za licenciu

3. Aktivácia licencie

Videonávod:

K téme je spracovaný videonávod Licenčné práva, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/licencne-prava/ Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutie - Videonávody.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018